Pastörisering & tappning

Nu är det dags för ölen att pastöriseras, dvs att snabbt hettas upp till omkring 70°C för att sedan omedelbart kylas ner igen. På detta sätt tar vi kål på alla otrevliga mikroorganismer och får ett hållbart öl som man kan lita på.

På Spendrups kan vi välja mellan plattpastörisering och tunnelpastörisering.

Plattpastörisering

Tid: 30 sek

Detta är den vanligaste pastöriseringsformen på moderna bryggerier. Normalt plattpastöriserar vi ölet precis innan det går till tappning men pastöriseringen kan även ske under processen, strax efter filtreringen av ölet.

Plattpastören består av rostfria plattor i tre sammanhängande avdelningar: en upphettningsavdelning, en hållavdelning och en kylavdelning. Drycken trycks med stor kraft genom upphettningsavdelningen och passerar sedan mellan plattorna som värmts upp med hett vatten eller ånga. I hållavdelningen bibehålls pastöriseringstemperaturen (72-73°C) under en viss tid och i kylavdelningen sänker plattorna temperaturen på drycken igen.

Pastöriseringen ställer mycket höga krav på rengöring av ledningar, flaskor och maskindelar i tappkolonnen innan ölet är tappat på flaskan och flaskan är försluten. Missar i hygienen kan infektera det pastöriserade ölet.

Tunnelpastörisering

Tid: 45-60 min

Denna metod innebär att vi pastöriserar drycken efter det att den fyllts på flaska. Metoden används mest för exportöl och vissa icke kolsyrade läskedrycker. Den är biologiskt säkrare, men tar mycket längre tid och mer utrymme.

Tunnelpastörisering går ut på att flaskorna förs genom en tunnel och spolas med vatten i olika temperaturer. Pastören är uppdelad i 7-8 temperaturzoner: 3-4 för successiv uppvärmning och 4 för avkylning. Maxtemperaturen 63°C hålls i 10-20 minuter.

Effekten beror på pastöriseringens tid och temperatur. Temperaturen i zonerna och genomloppstiderna mäts och pastöriseringseffekten som räknas ut anges i enheten PU. Med hjälp av PU-värden kan vi bestämma hur lång tid vi ska pastörisera och vid vilken temperatur. En större mängd mikroorganismer eller högre restextrakt kräver större effekt och därmed högre PU-värde.

Den höga värmen i kombination med lång uppvärmningstid kan ge drycken en bismak vid tunnelpastörisering. Detta gäller speciellt vid produktionsstopp.

Tappning

Efter pastöriseringen tappas ölet på fat, burk eller flaska.

Kontakt
Chefsbryggmästare
Richard Bengtsson

+46 (0)8-672 77 00 richard.bengtsson@spendrups.se