State of Beer 2017

För att skapa oss en uppfattning om hur det står till med ölkulturen i dag och få en fingervisning om vart vi kan tänkas vara på väg bestämde vi oss för att göra något unikt, nämligen att undersöka ölets status och ställning i världen. Resultatet hittar du i rapporten State of Beer 2017.

Vi har dykt ned i ett antal områden som vi tycker är särskilt intressanta att undersöka närmare: smak, alkohol, bryggningsfilosofi, ingredienser, design, öltyp, marknad och idealöl – områden som alla påverkar och speglas i slutresultatet, det vill säga ölen. För att göra detta bjöd vi in personer som arbetar med öl runt om i världen att svara på frågor om den nutida och framtida ölmarknaden, och hur de anser att en öl ska smaka och se ut – nu och inom den närmaste framtiden.

75 personer från 14 länder valde att svara och ingå i vår bryggpanel, de flesta från Tyskland, Sverige och Storbritannien, men även bryggerier från USA, Turkiet, Spanien, Färöarna och Venezuela är representerade. En majoritet arbetar på bryggerier som tillverkar upp till 50 000 hektoliter och är antingen bryggmästare, bryggare eller har en ledande position inom bryggeriet.

För att kunna fördjupa oss har vi även djupintervjuat fem bryggare med olika kunskaper och synsätt på öl, och med skilda förutsättningar när det kommer till bryggning. För att tillföra ytterligare perspektiv har vi pratat med tre experter som kunnat förklara och kommentera ämnet öl utifrån sitt respektive expertisområde.

State of Beer är inte på något sätt ett facit. Snarare ser vi det som ett co-creation-initiativ, ett uppslag med intressanta infallsvinklar där bryggare och bryggmästare har fått dela med sig av sina tankar och åsikter. För precis som bryggarkollektivet fungerar i övrigt så handlar State of Beer om kreativitet, tankeutväxling och öppenhet. Därför ser vi detta som en början på ett samtal om öl – gärna över en god öl i ett gott sällskap. Låt ölsamtalet väl smaka!

Ladda ner rapporten »