Förfrågan om samarbete

Vi på Spendrups prioriterar och stödjer aktiviteter som stimulerar ett positivt samhällsklimat och en i övrig gynnsam utveckling på de orter där Spendrups bedriver betydande verksamhet. 

Vi gör långsiktiga och målmedvetna satsningar på aktiviteter som främjar ungdomars positiva utvecklingsmöjligheter eller entreprenörskap.

Spendrups står för ett ansvarsfullt användande av alkohol och för att konsumtion av våra produkter ska utgöra ett positivt inslag i människors liv. Det innebär att vi förespråkar måttfullhet vad gäller alkoholkonsumtion, att vi aldrig sponsrar med alkohol och inte sponsrar privatpersoner.

Bakgrundsbeskrivning

Kontaktinformation

Evenemang/projekt/aktivitet

Sponsring

Har ni tidigare samarbetat med Spendrups?