Samarbeten

Vi på Spendrups prioriterar och stödjer aktiviteter som stimulerar ett positivt samhällsklimat och en i övrig gynnsam utveckling på de orter där Spendrups bedriver betydande verksamhet.

Vi gör långsiktiga och målmedvetna satsningar på aktiviteter som främjar ungdomars positiva utvecklingsmöjligheter eller entreprenörskap.
Ambitionen med alla våra samhällsengagemang är att göra skillnad i samhället– på riktigt. Vi har därför valt att stödja på några utvalda samarbetspartners och projekt, till exempel Loka Heroes som du kan läsa om här.

Spendrups står för ett ansvarsfullt användande av alkohol och för att konsumtion av våra produkter ska utgöra ett positivt inslag i människors liv. Det innebär att vi förespråkar måttfullhet vad gäller alkoholkonsumtion, att vi aldrig sponsrar med alkohol och inte sponsrar privatpersoner.

Prioriterade områden

Årets Kock

Spendrups är huvudsponsor till Årets Kock, det officiella svenska mästerskapet i professionell matlagning. Familjen Spendrup har ett gediget intresse för äkta råvaror, matlagning och sund dryckeskultur. Dryck är en självklar del av matupplevelsen. Vi hoppas att samarbetet skall inspirera och ge möjligheter till utbyte av kunskap och utveckling av våra produkter.

Läs mer om vårt samarbete med Årets Kock här.

Ung Företagsamhet

Entreprenörskap är något Spendrups brinner för. Därför känns det extra kul att sponsra UF - Ung Företagsamhet - med ett stipendium på 50 000 kr varje år för bästa affärsplan. Spendrups sponsrar även världens största UF-mässa "Våga vara egen" med dryck till de cirka 700 företag som ställer ut där.

Fryshuset

Spendrups bidrar sedan flera år med ekonomiskt stöd till Fryshuset, Fryshuset driver alkohol- och drogfria aktiviteter bl a inom idrott, kultur och antivåldsfrågor. Vårt bidrag till Fryshuset kommer att användas till att stödja Riksnätverket för Nattvandrare i Sverige, och framför allt på de orter där vi är verksamma.

Maskrosbarn

Spendrups stödjer Maskrosbarn som är Sveriges största anhörigorganisation för unga som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.