Samarbeten och samhällsengagemang

Vi på Spendrups prioriterar och stödjer aktiviteter som stimulerar ett positivt samhällsklimat och en i övrig gynnsam utveckling på de orter där Spendrups bedriver betydande verksamhet.

Vi gör långsiktiga och målmedvetna satsningar på aktiviteter som främjar ungdomars positiva utvecklingsmöjligheter eller entreprenörskap. Ambitionen med alla våra samhällsengagemang är att göra skillnad i samhället – på riktigt. 

Spendrups står för ett ansvarsfullt användande av alkohol och för att konsumtion av våra produkter ska utgöra ett positivt inslag i människors liv. Det innebär att vi förespråkar måttfullhet vad gäller alkoholkonsumtion, att vi aldrig sponsrar med alkohol och inte sponsrar privatpersoner.

Här är några av de initiativ och projekt vi är engagerade i:

Circular Sweden
Spendrups är medlem i Circular Sweden, ett företagsforum som vill bidra till cirkulära materialflöden och en hållbar konsumtion genom samarbete i värdekedjor och över branschgränser. Företag som är medlemmar åtar sig att öka sina inköp av återvunnet material, effektivisera materialanvändningen och aktivt arbeta med design för återanvändning och återvinning. Visionen är 100 procent cirkulära materialflöden och målet är att Sverige år 2030 är ledande inom cirkulära materialflöden och driver utvecklingen internationellt.

Hållbart företagande vid Örebro Universitet
Spendrups samarbetar med Master-programmet i Hållbart företagande vid Örebro universitet. Studenter på programmet får under sin studietid besöka bryggeriet i Grängesberg och studera Spendrups miljöarbete som case i kursen ”Miljömanagement”.

Klimatinitiativet
Dryckesbranschens Klimatinitiativ är ett initiativ startat i samverkan mellan Systembolaget, Sprit- & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier. Det är ett gemensamt åtagande där branschen ska mäta sin klimatpåverkan och sätta mål för att minska den.

Nattvandrarna
Spendrups stöttar sedan många år tillbaka den ideella organisationen Nattvandrare i Sverige Riksnätverke. Nattvandrare i Sverige Riksnätverket är en ideell, organisation för lokala grupper och föreningar runtom i Sverige. Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter.

Sjöräddningssällskapet
Spendrups sponsrar sedan flera år tillbaka Sjöräddningssällskapet, en ideell organisation som består av cirka 2 100 frivilliga sjöräddare. Samarbetet består av att Spendrups sponsrar Sjöräddningssällskapet med olika sorters drycker, vilket är välkommet i det frivilliga arbetet att säkra människors säkerhet på sjön.

Ung Företagsamhet
Entreprenörskap är något Spendrups brinner för. Därför känns det extra kul att sponsra UF - Ung Företagsamhet. Familjen Spendrup delar årligen ut ett stipendium på 50 000 kronor för att uppmuntra och stärka unga företagare som visat prov på god affärsmässighet och utmärkande entreprenörsegenskaper. Både en redan etablerad idé, såväl som en helt ny, kan premieras. Sökande kommer från UF Alumni. Juryn består av utvalda från Spendrups ledningsgrupp. Spendrups sponsrar även världens största UF-mässa "Våga vara egen" med dryck till de cirka 700 företag som ställer ut där. Vi är också engagerade i UF-regionerna Dalarna och Stockholm.

Forskartjänst i Högskolan Dalarna
Tillsammans med Högskolan Dalarna, Segerstedtinstitutet, Hitachi Power Grids/ABB Ludvika finansierar Spendrups ett doktorandprojekt under åren 2019–2023 med syfte att genomföra en empiriskt orienterad forskning på förebyggande insatser mot ideologiskt motiverad extremism. I uppgiften ingår att fördjupa kunskapen om utmaningar och villkor för det demokratiska samtalet i klassrum präglade av etnisk, religiös och politisk mångfald.