Tyska renhetslagen

Den 23 april 1516 skrev en grupp bayerska bryggherrar under vad som skulle komma att bli den tyska Reinheitsgebot, Renhetslagen. Denna lag föreskrev strängt och bestämt att öl bara fick bryggas av malt, humle och vatten. Syftet var helt enkelt att kvalitetssäkra ölproduktionen från onödiga tillsatser. Snart femhundra år senare är det en princip som vi följer och tror på till punkt och pricka när vi brygger vårt öl på Spendrups. Inga smaktillsatser, ingen råfrukt, inga konserveringsmedel.

Den bayerska lagen Reinheitsgebot nämns ofta som en av de äldsta lagarna för livsmedelskvalitet. Men lagen har faktiskt flera föregångare, där de äldsta sträcker sig så långt tillbaka som till 900-talet. År 1156 utfärdade Augsburg en stadslag om straff vid tillverkning av dåligt öl och 1348 stiftade staden Weimar en lag angående råvarorna vid ölbryggning. Och i München infördes regeln om humle, malt och vatten redan 1363.

Säkrare ölproduktion

Gemensamt för alla dessa lagar, var att de uppkom för att man ville kvalitetssäkra ölproduktionen. Bestämmelsen medförde att öl endast fick tillverkas av humle, malt och vatten. Från början var malten dessutom tvungen att bara komma från korn, men detta förbud luckrades sedan upp något och nu få malten även göras på vete. Det är däremot strängt förbjudet att brygga på ris, majs eller annan råfrukt enligt Reinheitsgebot.

En fjärde ingrediens som inte nämndes i Renhetslagen från 1516, är jäst. Man visste helt enkelt inte vad jäst var för något när man skrev lagen, men bryggaren tog helt enkelt bottensatsen (jästen) från föregående produktion till den nya omgången. Denna för ölet så nödvändiga ingrediens har dock skrivits in som en fjärde ingrediens i senare versioner av Reinheitsgebot.

När kejsardömet Tyskland grundades 1871 spreds Reinheitsgebot till resten av Tyskland och först 1906 blev den en nationell lagstiftning. Sin nu gällande form fann lagen i den tyska ölskattelagen från 1923.

Enligt en dom i EG-domstolen i maj 1987 betraktar EU den tyska ölskattelagen som ett handelshinder. Reinheitsgebot ses i dag som ett skyddat traditionellt tillverkningssätt, trots att lagen fortfarande gäller allt tysktillverkat öl. Många av världens stora ölmärken faller utanför bestämmelserna för Reinheitsgebot, men kan alltså numera marknadsföras fritt även i Tyskland.

På Spendrups följer vi dock Renhetslagarna till punkt och pricka! Alla våra öl tillverkas enbart med vatten, malt, humle och jäst. Så gör inte alla. Men så gör vi.

Kontakt
Bryggmästare
Richard Bengtsson

+46 (0)8-672 77 00 richard.bengtsson@spendrups.se