1000 goda idéer - för en hållbar framtid

2020-01-22

Spendrups tar nästa steg i hållbarhetsarbetet och bjuder in medarbetare, kunder och affärspartners till att bidra med lösningar som kan förbättra branschen i en hållbar riktning. Initiativet kallar vi "1000 goda idéer - hållbara lösningar för kommande generationer".

1000 goda idéer är ett initiativ från Spendrups Bryggeri.

Det svenska familjeföretaget Spendrups Bryggeri drivs idag av familjemedlemmar i fjärde generationen. Att arbeta långsiktigt och med hållbarhet i fokus är en grundläggande del i verksamheten. För att ta ytterligare kliv framåt i hållbarhetsarbetet har vi nu valt att aktivera vår så kallade Generationsfond och rikta den mot hållbara insatser. 

– Med vår långa historia som familjeföretag handlar hållbarhet på Spendrups om att arbeta för kommande generationer. Vi behöver driva ett hållbarhetsarbete i framkant för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft. Vi kan göra mycket på egen hand, men genom att arbeta tillsammans med andra i vår värdekedja kan vi göra ännu mer skillnad, säger Anna Lidström som är hållbarhetschef på Spendrups. 

Spendrups har sedan många år tillbaka investerat i hållbarhetsfrämjande åtgärder i vår egen verksamhet. Några exempel är vår egen biobränsleanläggning i Grängesberg, fossilfria transporter och återvunnen plast i förpackningar. Med “1000 goda idéer” är vår ambition att bjuda in kunder, leverantörer och affärspartners för att gemensamt driva innovation på hållbarhetsområdet.  

– Vi hoppas på att hitta innovativa och långsiktiga lösningar som gör skillnad på riktigt. Det kan vara alltifrån enkla smarta lösningar i vardagen till stora projekt på strategisk nivå, som ger miljönytta, säger Anna Lidström.  

En jury kommer att välja ut idéer och projekt som har förutsättningar för att realiseras och skapa nytta. Juryn består av medarbetare på Spendrups, såsom familjemedlemmen Axel Spendrup men också experter utanför företaget; Sabina du Rietz som forskar och undervisar inom hållbarhetsstyrning och cirkulär ekonomi på Center for Sustainable Business vid Örebro Universitet och Vanessa Butani som är hållbarhetschef på Scandic Hotels, en av Spendrups större kunder. Se juryn här.