Så stöttar vi Städa Sverige

2021-06-03

Spendrups backar upp unga Huddingelag

Spendrups stöttar Städa Sverige

Städa Sverige är en organisation som engagerar ungdomsidrotten i att städa olika delar av den svenska miljön, bland annat längs Sveriges vägar och på kuststränder. Projekten finansieras av näringsliv, kommuner eller andra organisationer. De städande lagen får bidrag till sin verksamhet och gör samtidigt en värdefull insats för miljön. Vi på Spendrups har i år stöttat ett gäng idrottslag i Huddinge kommun, där vårt huvudkontor är beläget. De sex lagen var ute och plockade skräp i olika delar av Huddinge under kvällen den 31 maj.

– Arbetet som Städa Sverige gör stämmer bra överens med viktiga frågor för oss. Dels har vi stort fokus på minskad nedskräpning och ökad återvinning för att uppnå en cirkulär resursanvändning och dels har vi ett stort samhällsengagemang i form av bland annat Loka Heroes. Det känns väldigt bra att kunna kombinera de här sakerna! säger hållbarhetschef Anna Lidström.

Majoriteten av Spendrups förpackningar ingår i pantsystemet, där mer än två miljarder burkar och flaskor återvinns varje år.

– Men det kan bli ännu mer och vi behöver göra allt vi kan för att våra förpackningar inte ska skräpa ner och istället återvinnas, så att materialet kan användas igen i nya produkter.

En skräpanalys kommer att göras på det som samlas in. Årligen samlar Städa Sverige in 21 000 gula säckar med skräp från naturen.