Spendrups prisas för mångfaldsarbetet

2019-02-01

Välkommen in! är som ni kanske vet Spendrups löfte till alla vi möter. Det handlar om att vara nyfiken på och visa respekt för nya idéer och människor vilket är en del av Spendrups kultur och av vår framgång.

Arbetet för tolerans, allas lika värde och mångfald är långsiktigt, men redan nu har vi fått ett kvitto på att vi gör en skillnad som märks. StyrelseAkademin i Dalarna har tilldelat Spendrups Mångfaldspriset 2018. Priset delades ut på Stjärngalan i Borlänge den 31 januari.

Juryns motivering lyder:

”Mångfaldspriset går till ett företag som vet att kraften i människors olikheter är nyckeln till dess framgång. De skapar en långsiktig tillväxt genom att utmana traditionella könsroller och ge varje anställd möjlighet att vara sig själv. Ett glödande engagemang för frågorna i företagets alla nivåer tillsammans med en tydligt förankrad strategi säkerställer att omvärlden tillsammans med såväl medarbetare som kunder och leverantörer varje dag kan hälsas välkommen in till Spendrups”.

Det är andra gången Mångfaldspriset delas ut och det går till en person, organisation eller verksamhet som har utmärkt sig med sitt arbete med mångfaldsfrågor. På plats för att ta emot priset på Stjärngalan fanns från Spendrups Goran Pavic, driftchef på plocket, och Helena Nylén, varuförsörjningsdirektör.

- Vi är stolta över att vårt långsiktiga värderingsarbete inom Spendrups uppmärksammas också utanför företaget. Det är viktigt att hela civilsamhället står upp för alla människors lika värde, oavsett om det gäller kön, bakgrund, sexuell läggning, religion eller hudfärg, säger Helena Nylén och fortsätter:

- Men mest av allt är vi stolta över att rekordmånga medarbetare gav så fantastiskt högt betyg på frågan ”På Spendrups respekteras jag för den jag är” i medarbetarundersökningen. Det betyder att vårt gemensamma engagemang har betydelse i våra medarbetares vardag. Men det finns mer att göra, och vi behöver alla fortsätta att stå upp för Spendrups värderingar, varje dag.

Goran Pavic är en av alla inom företaget som jobbar hårt med mångfaldsfrågan. 

- På mina introduktionsmöten med nyanställda så brukar jag säga så här: Vem du är, dina åsikter, vad du tror på, varifrån du kommer - det spelar ingen roll här på Spendrups. För här är vi alla Spendrupare! Du behöver inte älska alla, men här respekterar och hjälper vi varandra. Mångfald är nyckeln till en arbetsplats i världsklass!

Juryn har bestått av Landshövdingen i Dalarna, Mellansvenska Handelskammaren, Nordea, Företagarna, Dalarna Business, Difference/Reform Society, StyrelseAkademien Dalarna.