Spendrups och Trioworld satsar på återvunnen plast

2024-02-21

Efter omfattande tester under de två senaste åren har nu Spendrups gått över till 30 procent återvunnen plast i all plast som används runt pallar och dryckestråg. Det kommer att ge en besparing på 150 ton ny plast och 200 ton koldioxid-ekvivalenter årligen.

Trioworld-strackfilm.jpgSatsningen ligger i linje med Spendrups hållbarhetsstrategi där minskad klimatpåverkan och mer cirkulärt användande av resurser, såsom förpackningsmaterial, är viktiga byggstenar.  

– Spendrups som familjeföretag har ett långsiktigt perspektiv på hållbarhet och frågorna har funnits länge på agendan. Under de senaste åren har vi tagit flera viktiga steg för att göra vår förpackningsflora mer cirkulär och med lägre klimatavtryck och detta blir ytterligare ett steg. I Trioworld har vi en partner som kan hjälpa oss att förbättra vår hållbarhetsprestanda och samtidigt hålla en hög kvalitet och effektivitet, säger Anna Lidström, hållbarhetschef på Spendrups Bryggeri. 

När samarbetet med Trioworld inleddes 2020 sattes en gemensam ambition om att öka andelen återvunnen plast i de plastprodukter som Spendrups köper in, så som sträck- och krympfilm.

Avgörande är att plasten håller samma höga kvalitet hela vägen genom Spendrups höghastighetsproduktion och fram till butiks- och restaurangkunderna. Detta kan vara en utmaning med återvunnet material, som ofta har sämre kvalitet och mer variationer än ny plast. Men den lösning som nu har implementerats håller den höga kvalitet som krävs. För att säkerställa det har omfattande tester genomförts, både i liten och stor skala. 

– Vi är stolta över vårt samarbete och det resultat vi nu har kommit fram till. Spendrups är den första av våra kunder som implementerar användning av återvunnen plast över hela linjen och med gemensamma krafter har vi hittat en lösning med hög prestanda och lägre klimatavtryck, säger Gunter Cakar, Key Account Manager på Trioworld.  

Årligen kommer 150 ton ny plast sparas vilket innebär en minskning på 200 ton CO2-ekvivalenter*. Nästa steg i samarbetet blir att öka andelen återvunnet material ytterligare, med målsättningen att nå 70 procent inom några år.   

Spendrups har tidigare gjort flera satsningar på återvunnen plast: Redan 2015 fick alla PET-flaskor 50 procent återvunnen plast och 2020 gick Spendrups över till 100 procent återvunnen plast som används runt flerpack dryck.

*Beskrivning av hur resultat har beräknats:

Att ersätta 500 ton Trioworld-produkter av jungfruligt material med lika stor mängd Trioworld Loop30-produkter innebär att minst 30% av mängden är återvunnen plast, vilket motsvarar 150 ton mindre jungfruligt material och motsvarar 200 ton CO2 ekvivalenter mindre i jämförelse. Detta gäller endast produkter som producerats av Trioworld. Den totala mängden jungfruligt material som ersätts vid användning av Trioworld Loop alternativ har beräknats baserat på produktsammansättningar för produktion 2022 respektive 2023. CO2-minskningen är baserat på cradle-to-gate-beräkningar, tillämpning för produktionsförhållanden 2022 respektive 2023.