Spendrups först i Sverige med att återvinna kolsyra

2023-09-18

Som första bryggeri i Sverige investerar Spendrups 32 miljoner kronor i en kolsyreåtervinningsanläggning som kan lagra CO2, vilken annars skulle gå förlorad. 5 000 ton kolsyra som Spendrups producerar själv innebär också 200 lastbilstransporter färre per år.

imageedfp6.pngVarje år tillverkar Spendrups miljontals liter kolsyrad dryck på anläggningarna i Grängesberg och Hällefors och köper därför in mer än 10 000 ton kolsyra som tillsätts i läsk, vatten och öl.  Nu byggs en kolsyreanläggning som tas i drift första kvartalet 2024. När anläggningen är i drift blir bryggerierna självförsörjande till 50 procent på kolsyra.

I ölproduktionen i Grängesberg omvandlas sockret i vörten till alkohol och kolsyra med hjälp av jäst och syra. Under denna process skapas och frisläpps stora mängder CO2. 65 procent av kolsyran tillsätts i drycken, resten används i ölprocessen.

– Att kontinuerligt undersöka möjligheter för att ta tillvara på våra restströmmar är ett prioriterat område för oss. Vi har beställt en anläggning för återvinning av kolsyra som ska ta hand om restprodukten. Med den kan vi spara både resurser och pengar genom att minska inköpen av kolsyra, minska vår miljöpåverkan genom återvinning av CO2 och vi kan också få avkastning på investeringen snabbt. Genom att vi återvinner koldioxiden som frigörs under jäsningsfasen i bryggprocessen kan vi få kolsyra till nya drycker, utöver det så höjer vi produktsäkerheten med egentillverkad kolsyra – det är en hållbar lösning på riktigt, säger Cecilia Lundin som är koncernansvarig miljöchef.

Kolsyreanläggningen fångar upp kolsyran och processar den: Först tvättas den i en gastvätt för att bli av med etanol. Nästa steg är att komprimera och minimera volymen. Sedan går kolsyran genom ett svavel- och kolfilter under högtryck, därefter går kolsyran genom en gastork för att extrahera vatten. Till sist går den genom en kylkompressor som omvandlar produkten till flytande kolsyra där även syrehalten reduceras innan den lagras i en tank för att användas i produktionen.

När produktionen kommer igång under första kvartalet 2024 kommer all kolsyra som Spendrups förbrukar i bryggerierna vara helt fossilfri.