Spendrups ansluter sig till DLF:s transportinitiativ

2019-09-18

Nu tar vi nästa steg i arbetet med att ställa om till fossilfria transporter, och ansluter oss till målsättningen om fossilfria inrikes transporter till 2025.

Lastbil med A Ship Full of IPA 0,0-branding

DLF:s Transportinitiativ har som målsättning att inrikes transporter, egenutförda och köpta, i DLF:s medlemsföretag, ska vara fossilfria senast 2025. Spendrups har sedan många år drivit ett ambitiöst arbete med att öka andelen förnybart bränsle som de egna lastbilarna kör på. Idag är cirka 90 procent av de egna transporterna fossilfria. 

– Våra egna transporter är på god väg att bli fossilfria, bland annat genom vårt samarbete med Energifabriken där vi har tankar med HVO och RME på flera av våra terminaler. Därigenom skapar vi bra förutsättningar för att köra fossilfritt, säger Martin Valdemarsson som är chef för Supply Chain på Spendrups.

Spendrups ställer även krav på de inköpta transporterna. Det arbetet kommer nu att intensifieras för att kunna nå målsättningen om fossilfria inrikes transporter till 2025.

– De transporter som Spendrups köper in är en större utmaning. Eftersom dryck distribueras till hela landet krävs bland annat en infrastruktur, med tillgång till fossilfritt bränsle överallt. Vi gör nu ett kartläggningsarbete för att förstå vad som krävs för att klara omställningen, säger Martin Valdemarsson.

Spendrups har höga ambitioner i klimatarbetet och detta blir en viktig del i Spendrups övergripande målsättning, att bli en fossilfri verksamhet till 2025.

Läs mer om Spendrups hållbarhetsarbete här.

Läs mer om DLF:s Transportinitiativ här.