Rättvisare rekryteringar

2020-03-08

I dag är det Internationella kvinnodagen. Hur jobbar vi på Spendrups för att alla ska vara lika välkomna in hos oss?

Rättvisa rekryteringar är ett viktigt steg i att skapa mångfald på arbetsplatser. Sedan slutet av 2020 använder vi oss av urvalstester från Alva Labs som kombinerar personlighetstester med logiska tester.

 – Även om vi alla går in med goda intentioner, så är det lätt hänt att vi omedvetet letar efter kopior av oss själva eller av föregångaren på samma tjänst. Det här verktyget kommer hjälpa oss få en mer objektiv och forskningsbaserad process, säger Spendrups rekryterare Karin Eriksson.

Den som söker en tjänst får först svara på ett antal frågor, som visar om skallkraven (exempelvis C-körkort för en distributionschaufför eller ekonomiutbildning för en controller) är uppfyllda. Om man gör det så slussas man automatiskt vidare till testdelen.

– Där handlar det bland annat om personlighet och förmåga att lösa logiska problem. Testresultatet matchas mot profilen vi har satt upp för tjänsten. Efter det steget får vi ett urval av kandidater som kan bli aktuella för en intervju. Det är en skillnad mot tidigare, då vi gjort tester först efter intervjusteget.

Enligt forskningen är kombinationen mellan personlighetstest, logiska tester och djupintervju den mest träffsäkra metoden för att hitta rätt person till rätt jobb.

– Vi på Spendrups vill ju använda den bästa metoden när vi söker vår framtida kompetens. Och vi vill hitta personerna som inte bara klarar av jobbet utan som också vill ge lite extra, som har driv och engagemang. Det här kommer hjälpa oss att få fram de kandidater som bäst kan tänkas passa och trivas i rollen och dessutom sådana som vi kanske missat tidigare.

Läs mer om hur vi jobbar i vår hållbarhetsredovisning. 

Mer information om Alva Labs hittar du här!