Matsmart och Spendrups räddar en halv miljon burkar funktionsdryck

2023-11-09

I slutet av oktober lämnade en stor leverans funktionsdryck Spendrups i Grängesberg för att köras till e-handeln Matsmarts lager i Örebro. Leveransen är en av flera. Totalt handlar det om 562 752 burkar funktionsdryck, som Matsmart och Spendrups gått samman för att rädda.

blobid0.jpgEn tredjedel av all mat som produceras i världen äts aldrig upp, utan slängs eller förstörs någonstans på vägen mellan åker och kompost. Och svinn uppstår i alla led längs hela livsmedelskedjan. I produktionsledet är överproduktion, där utbudet är större än efterfrågan, en vanlig orsak till svinn. För att undvika detta jobbar Spendrups med noggrann prognostisering och anpassar produktionen därefter. 

Vi har ett bra prognossystem för vår tillverkning som gör oss väldigt träffsäkra. Vi vill ju aldrig producera mer än marknaden kan ta emot. Till och med väderdata från SMHI används när vi gör våra beräkningar, eftersom just vädret är en sak som påverkar hur mycket dryck vi konsumerar. Men trots noggranna prognoser uppstår ändå ibland situationer som det här fallet, säger Anna Lidström, hållbarhetschef på Spendrups.  

Att matcha produktionen så att den stämmer exakt med efterfrågan är ofta svårt. Insatsvaror till produktionen av dryck köps in för att räcka under en längre tid och det går inte alltid att köpa in ingredienser i mindre kvantiteter. Dessutom är det viktigt att hålla en hög servicegrad och kunna leverera dryck på kundernas efterfrågan.  

Det är förstås inte bra när vi får överskott, men däremot bra att det finns aktörer som Matsmart, som kan gå in och arbeta agilt och hjälpa oss att rädda det överlager som uppstått, fortsätter Anna Lidström 

Matsmart jobbar på ett annorlunda sätt jämfört med traditionella matbutiker och e-handeln tar emot funktionsdrycken med öppna armar. Istället för att ha ett fast sortiment jobbar Matsmart tillsammans med sina leverantörer för att lösa utmaningar med överskott och potentiellt svinn. E-handeln köper upp och säljer produkter som övriga aktörer inte kan eller vill ta in - och säljer sedan produkterna direkt till svenska konsumenter. 

För oss är det självklart att hjälpa till att rädda överskottet tillsammans med Spendrups. Det är viktigt att ta tillvara på sånt som redan producerats ur ett klimatperspektiv, eftersom stora mängder resurser gått åt till att producera dessa. Den här drycken är värd över 185 ton koldioxid, vilket motsvarar fler än 125 personers matkonsumtion under ett helt år. Det säger en hel del om hur bra det faktiskt är att rädda och återcirkulera sånt som redan producerats, säger Hanna Thofelt Lindström, kommunikations- och hållbarhetschef på Matsmart.  

Funktionsdrycken från Naia finns tillgänglig på matsmart.se och kommer i tre olika smaker: Lime Crisp, Fruit Drop och Pure Peach.