Ledning istället för lastbil

2021-06-09

17 kilometer genom slingriga åsar sparar 2 000 lastbilstransporter per år

Sommartider innebär högsäsong för oss på Spendrups. I vår anläggninng i Hällefors produceras årligen 60-70 miljoner liter LOKA-vatten för att hjälpa till att släcka svenskarnas törst. Vattnet kommer från källor i Lokaåsen, där det har filtrerats genom en tiotusentals år gammal isälvslagring.

Tidigare har tankbilar kört mellan våra tappställen och produktionsanläggningen. Men sedan den sista av tre nya vattenledningar mellan källorna i Lokaåsen och produktionsanläggningen i Hällefors kunde tas i bruk 2019 är de ett minne blott. 

Ledningen är dragen över berg och i sandiga åsar, genom sjöar och våtmarker.

–Nu behöver vi inte använda tankbil längre. Genom en 17 kilometer lång ledning från våra källor i Lokaåsen och bryggeriet i Hällefors undviker vi cirka 2 000 tankbilstransporter per år. Detta är bra för Spendrups, bra för våra kunder och inte minst för miljön, berättar Tomas Tropp som är driftchef för produktionen av Loka i Hällefors.

Han fortsätter:

– Lokaledningen tillsammans med utbytet av våra oljepannor i produktionen har varit viktiga milstolpar på vägen mot vårt mål om fossilfri produktion som vi nådde i höstas. Det är jag stolt över!