"Lilla Globen" i Grängesberg

2020-11-17

Investering i biogasanläggningen med ballong, bassäng och kalksilo hjälper oss ta tillvara energin från avloppsvatten

Mattias Åhman framför biogasballongen och kalksilon.
Mattias Åhman, projektledare på Spendrups. Foto: Sarah Hjälm

Sedan flera år tillbaka renar vi på Spendrups vårt avloppsvatten vid en egen anläggning i Grängesberg. Det ger inte bara lägre utsläppsnivåer av syreförbrukande ämnen, utan innebär också en möjlighet att ta tillvara biogasen som bildas under reningsprocessen.

Biogasen har tidigare inte kunnat tas om hand fullt ut. Men i januari 2020 tog Spendrups beslut om att bygga ett gaslager – i form av en 12 meter hög biogasballong, som internt kallas för ”Lilla Globen”. Satsningen har gjorts med stöd av Klimatklivet.

Ballongen är i drift sedan en tid tillbaka. Den rymmer 400 kubikmeter gas, som leds vidare in i bryggeriet där den kan eldas i pannan för att producera fossilfri hus- och processvärme.

– Fram tills nyligen har vi istället tvingats elda upp en del av den producerade gasen i vår gasfackla. Man får nämligen inte släppa ut den här typen av gas direkt i atmosfären, säger projektledaren Mattias Åhman som arbetat med biogasanläggningens olika delar de senaste två åren.

Facklan leder dock till en del missförstånd i bygden.

– Nu behöver vi inte använda facklan lika ofta längre. Men konsekvensen blir att när den väl brinner, så brinner den mer intensivt vilket gör att det kan uppfattas som att hela anläggningen står i lågor. Det har tyvärr lett till ett flertal utryckningar av räddningstjänsten.

I våras togs även en helt nybyggd buffertbassäng för avloppsvatten i bruk. Den nya bassängen är försedd med rejäla omrörare och kraftig ventilation för att förebygga dålig lukt.

– För drygt två år sedan slog blixten ner i vår gamla buffertbassäng. Metangasen exploderade och fick taket på bassängen att först lyfta, och sedan spricka när det landade igen. Äggdoften från slammet som alltid samlas i botten på sådana här bassänger har smugit sig ut över Grängesberg med jämna mellanrum. Men nu är den gamla bassängen tagen ur drift vilket bör avhjälpa en stor del av luktproblemen, förklarar Sisko Nautsch-Rönnmark som är Spendrups koncernchef för miljö och kvalitet.

Biogasballongen och buffertbassängen har kompletterats med en 20 meter hög silo för mottagning och lagring av kalk. Kalken används som tillsats för att biomassan i biogasreaktorerna ska må bra.

– Totalt har vi investerat drygt 30 miljoner kronor under ett och ett halvt års tid. Nu är hela biogasanläggningen uppgraderad vilket innebär att vi har bra driftstabilitet och samtidigt goda förutsättningar att nå målet att öka vår självförsörjningsgrad på fossilfri energi, avslutar Sisko Nautsch-Rönnmark.