Nu är vi fossilfria i Grängesberg!

2020-01-08

Sedan ett kvartal tillbaka använder vi på Spendrups Bryggeri uteslutande förnybar energi i produktionen i Grängesberg. Detta är ett stort och viktigt steg på vägen mot vårt mål att ha en helt fossilfri verksamhet år 2025.

Målet att bli fossilfria 2025 i vår produktion och våra transporter är snart verklighet. Sedan den 1 oktober 2019 används inget fossilt bränsle i produktionen i Grängesberg.  

Vi använder nu istället RME, ett 100 procent växtbaserat bränsle gjort på raps, i kombination med inköpt förnybar el, samt två cirkulära bränslen: dels vår egen drav, som är en restprodukt från ölbryggningen, och dels biogas från vår avloppsrening. 

Hans Lindgren, teknikchef, leder arbetet med energisystemen på Spendrups produktionsanläggningar i Grängesberg och Hällefors.     

–Under 2020 strävar vi efter att öka nyttjandegraden av våra egenproducerade cirkulära bränslen drav och biogas ytterligare, så att de kan utgöra en större del av den totala energiförsörjningen, säger Hans Lindgren.

RME, eller rapsmetylester som det egentligen heter, köps in liksom grön el från vattenkraft.    

– Det är dyrare, men det är bättre för miljön. Vi vill sträva mot noll. Det här är en del i vårt slutmål att bli fossilfria i vår produktion och våra transporter till 2025. I produktionen kommer vi vara fossilfria mycket tidigare, redan 2021. Nästa steg är att jobba mer med våra transporter i leverantörsledet.  

Vill du veta mer?

Läs om hur vi jobbar cirkulärt i vår hållbarhetsredovisning för 2018.