Fem höjdpunkter från hållbarhetsåret 2021

2022-05-03

Nu lanseras Spendrups Hållbarhetsredovisning för 2021, den trettonde i ordningen. Även 2021 var ett år präglat av pandemin men trots det kunde vi göra framsteg i vårt hållbarhetsarbete. Här är några vi är särskilt stolta över:

Vi tar oss närmare vårt mål att uppnå fossilfria inrikes transporter till 2025

Sedan våren 2020 tankar vi fossilfritt i våra egna lastbilar och genom gemensamma mål med våra transportleverantörer har vi under 2021 nått 66 procent fossilfritt drivmedel i våra inköpta inrikes fjärrfrakter. »

Vi har investerat i ett nytt pappersbaserat förpackningsslag

Under 2021 installerades en ny burklinje i vårt bryggeri i Grängesberg, och genom det kan vi nu gå över till en ny förpackningslösning för burk i flerpack – keel clip, en pappbaserad hållare som ersätter plastsvepen. Mariestads och Trocadero blir först ut med det nya förpackningsslaget under våren 2022. »

Vi fortsätter lansera goda alternativ med mindre socker och lägre alkoholhalt

Sockerfria drycker tar allt större andelar på läskmarknaden. Vi ser en utveckling mot att zero-alternativen blir större än originalen och Spendrups satsar vidare enligt devisen ”Zero first”. Hälsotrenden ger även anledning att fortsätta utveckla drycker med lägre alkoholhalt utan att kompromissa med smaken. Under 2021 lanserade vi ett nytt folköl, Taste A Lot, med mycket smak och lite alkohol (2,7%). Lazy Estate, ett kolsyrat te i fin glasflaska, fortsatte vara uppskattat. »

Vårt ekologiska sortiment blir allt bredare

Vi har mångdubblat vår ekologiska tillverkning de senaste åren, till följd av gemensamma satsningar för ökad odling tillsammans med våra leverantörer och investeringar i våra bryggerier. 2021 bryggde vi 12 miljoner liter ekologisk öl, med 100 procent ekologiska ingredienser. »

Ny hållbarhetsstrategi med ambitioner fram till 2030

Spendrups tar nu nästa kliv i sitt hållbarhetsarbete och sätter ambitioner fram till 2030. En sådan är att minska klimatpåverkan i linje med Paris-avtalet. Under 2021 har ett Commitment letter blivit antaget av Science Based Target Initiative, det första steget i att få ett Science Based Target antaget. »