Science Based Target

På Spendrups är värdekedjeperspektivet en viktig del i vår hållbarhetsstrategi; att i högre grad rikta blicken utåt, både vad gäller miljömässigt och socialt ansvar. Vårt Science Based Target är en del i det.

barbecue-radovan-W4Xrv9qsF4Y-unsplash.jpg

Vi ska minska växthusgasutsläppen med 90 % i absoluta tal i scope 1 och 2 och med 30 % per liter dryck i scope 3 till 2030, jämfört med 2019. Spendrups klassas därmed som ett företag i linje med 1,5-gradersmålet i scope 1 och 2. Målet för scope 3 har också godkänts under valideringsprocessen.

Hur funkar det?

Science Based Targets Initiative är ett sätt för företag att arbeta med tydliga vetenskapligt baserade mål som ligger i linje med Parisavtalets målsättningar om minskade utsläpp. Läs mer här.