Case: Klimat & Natur

Lantmännen och Spendrups samverkar för mer hållbar odling av maltkorn

lantmannen-klimatnatur.jpgMed gemensamma krafter går det att driva omställning i stor skala. Därför samarbetar Spendrups och Lantmännen sedan 2021 inom odlingsprogrammet Klimat & Natur, med åtgärder som gynnar biologisk mångfald och minskar utsläppen.

Maltkorn är den råvara vi på Spendrups använder allra mest av. Och genom samarbetet med Lantmännen blev korn en del av Klimat & Natur-programmet – som tills dess endast innefattat vete, havre och råg.

I augusti 2022 kunde 3 000 ton maltkorn som odlats enligt Klimat & Natur-kriterierna skördas och 8 500 ton under 2023 – vilket är nära 30 % av mängden maltkorn vi använder under ett år. Dessutom introducerades fossilfri växtnäring under 2023, vilket nästintill halverar koldioxidutsläppen jämfört med svensk konventionell odling 2015, då programmet startade.

Genom samarbetet har den biologiska mångfalden gynnats med cirka 70 000 kvadratmeter blommande zoner. Tillsammans har man också kunnat öka kunskapen om utmaningar och möjligheter i respektive del av värdekedjan.

Lansering av ny öl och satsning på ett av Sveriges största ölvarumärken

Huvuddelen av maltkornet som produceras inom ramen för Klimat & Natur-programmet allokeras till Mariestads, ett av Sveriges största ölvarumärken.

Under 2023 nådde den odlade mängden den som används i Mariestads brygder, alltså nära 50 miljoner liter öl. Utöver detta introducerades även Spendrups Signatur, en ny ljus lager, inom ramen för programmet under 2023.

Vad är Klimat & Natur?

Klimat & Natur är Lantmännens program för framtidens jordbruk och innehåller konkreta och mätbara åtgärder för biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan.

Läs mer om Klimat & Natur