Goda villkor i vår värdekedja

Hos oss ska varje medarbetare kunna känna sig som en del i storfamiljen Spendrups.

Spendrups ska vara en arbetsgivare där var och en känner sig trygga, välkomna och inkluderade. För varje perspektiv och erfarenhet gynnar vår verksamhet – här, nu och på lång sikt.

Vårt ansvar sträcker sig också bortom vår egen verksamhet och våra medarbetare. Det omfattar hela vår leverantörskedja och samhällena där vi är verksamma.

Vi behöver dessutom ha bra relationer med kunder, konsumenter och samhället vi verkar i. För det stärker och berikar oss, samtidigt som vi kan bidra till välmående i vår omvärld.

Övergripande mål

- Trygg och säker arbetsmiljö på Spendrups

- En inkluderande och jämställd organisation

- Goda arbetsvillkor i vår leverantörskedja

- Etiskt uppförande