Förpackningar som förändrar

Förpackningar står för en stor del av vår miljöpåverkan. Därför har vi en strategi på plats som utgår från avfallstrappan: Vi minimerar, återvinner (eller möjliggör återvinning av) samt återanvänder förpackningar och material.

keelclip-troca-band-16x9.jpg

Förpackningar har en plats i den cirkulära omställningen och idag ingår den största merparten av våra förpackningar i pantsystemet, som är ett cirkulärt system. Under 2023 var återvinningsgraden för burkar och PET-flaskor 88,5 procent. Vi använder också fat och returglas som vi tar tillbaka till bryggeriet, diskar och fyller på nytt. Det är förpackningar med lågt klimatavtryck, som är omtyckta på restaurangmarknaden.

Papper ersätter plast

Under 2022 och 2023 har vi gått över till det nya förpackningsslaget KeelClip, som gjort att vi kunnat ersätta plastsvepen runt våra burkar i flerpack med 100 procent återvinningsbar papp.

Lättare förpackningar väger tungt

På senare år har vi använt allt mindre material och minskat vikten på aluminiumburkar, plastflaskor och korkar. Skälet är enkelt: När förpackningarnas vikt minskar, minskar också deras miljöpåverkan. Ett exempel är att vi har minskat vikten på våra PET-flaskor under 2022 vilket ger en årlig besparing på cirka 250 ton plast.

Återvunnet vinner i längden

Genom att använda än mer återvunnet material i våra förpackningar minskar vi deras klimatpåverkan. Till exempel är våra fatlock numera gjorda av 100 procent återvunnen plast, medan vår krymp- och sträckfilm innehåller 30 procent återvunnen plast.

Dessutom består PET-flaskorna vi använder av 50 procent återvunnen plast. Och vi arbetar för att öka andelen, samtidigt som vi måste värna om kvaliteten på plasten i pantsystemet.

Cirkulärt tillsammans

Vi är anslutna till Livsmedelsföretagens Hållbarhetsmanifest och DLF:s (Dagligvaruleverantörers Förbund) Plastinitiativ. Det innebär att alla våra plastförpackningar ska vara materialåtervinningsbara till 2025.