Vad är 1000 goda idéer?

Vi tror att man måste hjälpas åt för att göra framtiden hållbar.

 

Det räcker inte med en bra idé för att göra framtiden hållbar, utan det kommer att behövas jättemånga idéer för att se till att vi och nästa generation får det bra. Vi tror att vi behöver hjälpas åt för att hitta många och långsiktiga lösningar. Därför vill vi, tillsammans med våra medarbetare, kunder och leverantörer, samla in en mängd hållbara lösningar och idéer. De bästa idéerna tänker vi genomföra och stötta så mycket vi bara kan.

Generationsfonden - för kommande generationer

Spendrups är ett svenskt familjebryggeri. Idag arbetar fjärde generationens familjemedlemmar inom företaget. Hållbarhet är viktigt för oss, för att skapa goda förutsättningar för nuvarande och kommande generationer. Därför har vi startat Generationsfonden, där vi avsätter pengar för att klimatkompensera för våra utsläpp, investera i ny teknik och för att kunna stötta nya hållbara idéer för framtiden.

En långsiktig resa

Resan har redan börjat. Vi har ett ambitiöst mål i att bli fossilfria i vår verksamhet till 2025, vi kompenserar för våra utsläpp och vi investerar för att minska vårt klimatavtryck. Dessutom har vi redan flera kundsamarbeten som alla bidrar till en mer hållbar planet. Nu tar vi nästa steg och bjuder in dig som vill vara med på resan mot en bättre framtid.

Juryn

En jury utser idéer som vi ska stötta. Juryn har bred kompetens och kunskap om hållbara lösningar, blick för framtidens behov och kunskap om Spendrups verksamhet. Vid urvalet tittar juryn på miljönytta, kostnader och vilka resurser som kommer behövas för att genomföra idén. De bidrag som vi utser kommer vi berätta om.

Jurymedlemmar: 

Anna Lidström

Anna är hållbarhetschef på Spendrups Bryggeri.

Axel Spendrup

Axel är familjens representant i juryn. Axel är utbildad designer och jobbar till vardags med nya bryggeriet OMAKA.

Sabina Du Rietz

Sabina är universitetslektor vid Handelshögskolan Örebro Universitet och deras Center for Sustainable Business. Sabina forskar kring styrning av hållbarhetsfrågor och undervisar i hållbarhet och miljömanagement, och är involverad i forskningsprojekt inom cirkulär ekonomi.

Håkan Eriksson

Håkan är chef för varumärkesaktivering på Spendrups, och en av många eldsjälar som finns inom vårt företag.

Vanessa Butani

Director of Sustainable Business på Scandic Hotels. Hon har en gedigen erfarenhet av att driva hållbarhet som en integrerad del av affärsstrategi bland annat från Electrolux och Accenture. Scandic är en av Spendrups större kunder som länge har haft högt fokus på hållbarhet.

Helena Nylén

Helena Nylén är varuförsörjningsdirektör på Spendrups, ansvarig bland annat för produktionen, transporter och inköp, och en motor i Spendrups hållbarhetsarbete. Helena är utbildad civilingenjör.