Välkommen in!

Vi är Spendrups, det svenska familjebryggeriet. Idag arbetar den fjärde generationens familjemedlemmar inom företaget. I familjen ingår också alla våra 1000 medarbetare som arbetar över hela Sverige, från Malmö till Luleå.

Med öl i blodet
samarbeten

Grön(ast) på marknaden

Med KrogResor, en förlängning av populära utbildningskonceptet KrogVis, tar vi våra avtalskunder ut i världen. Flygresorna klimatreduceras i samarbete med Fly Green Fund.

Läs mer
hållbarhet

Initiativ för mer fossilfritt

Nu tar vi nästa steg i arbetet med att ställa om till fossilfria transporter, och ansluter oss till DLF:s Transportinitiativ med målsättningen om fossilfria inrikes transporter till 2025.

Läs mer

Sunda attityder

Spendrups samarbetar med Drinkwise, som är alkoholbranschens initiativ för sunda attityder kring alkohol och konsumtion.

Läs mer