Välkommen in!

Vi är Spendrups, det svenska familjebryggeriet. Idag arbetar den femte generationens familjemedlemmar inom företaget. I familjen ingår också alla våra 1100 medarbetare som finns över hela Sverige, från Malmö till Luleå.

Med öl i blodet
hållbarhet

Fossilfritt i Grängesberg

Sedan oktober 2019 använder vi uteslutande förnybar energi i produktionen i Grängesberg: egenproducerad drav och biogas samt inköpt grön el från vattenkraft och RME - ett 100 procent växtbaserat bränsle.

Läs mer

Sunda attityder

Spendrups samarbetar med Drinkwise, som är alkoholbranschens initiativ för sunda attityder kring alkohol och konsumtion.

Läs mer