Välkommen in!

Vi är Spendrups, det svenska familjebryggeriet. Idag arbetar den femte generationens familjemedlemmar inom företaget. I familjen ingår också alla våra 1100 medarbetare som finns över hela Sverige, från Malmö till Luleå.

Med öl i blodet
hållbarhet

Fossilfritt i Grängesberg

Sedan oktober 2019 använder vi uteslutande förnybar energi i produktionen i Grängesberg: egenproducerad drav och biogas samt inköpt grön el från vattenkraft och RME - ett 100 procent växtbaserat bränsle.

Läs mer
hållbarhet

Loka branschbäst i SBI 2020

Drygt 1 000 konsumenter har sagt sitt i Nordens största oberoende varumärkesstudie med fokus på hållbarhet: Loka är Sveriges mest hållbara varumärke inom kategorin Dryck.

Läs mer