Välkommen in!

Vi är Spendrups, det svenska familjebryggeriet. Idag arbetar den fjärde generationens familjemedlemmar inom företaget. I familjen ingår också alla våra 1000 medarbetare som arbetar över hela Sverige, från Malmö till Luleå.

Med öl i blodet
samarbeten

Överblivet bröd blir öl

Vår kund Scandic Sverige har länge jobbat målmedvetet med hållbarhetsfrågor. Nu lanseras nästa satsning – ett öl gjort på överblivet frukostbröd, bryggt i vårt utvecklingsbryggeri i Vårby.

Läs mer
hållbarhet

Initiativ för mer fossilfritt

Nu tar vi nästa steg i arbetet med att ställa om till fossilfria transporter, och ansluter oss till DLF:s Transportinitiativ med målsättningen om fossilfria inrikes transporter till 2025.

Läs mer